my Profiles

น้องจูเนียร์ กันตินันท์ ชื่อนี้ได้แต่ใดมา

April 13, 2014

น้อง จูเนียร์ (หรือไอซ์จูเนียร์) เพราะว่าหน้าเหมือนแม่ แม่ชื่อไอซ์ พ่อชื่อเอก ตอนแรกอยากเป็นตัวอ อ่าง น่าจะเป็น อิคิว เพราะอยากให้เหมือน อิคิวซัง สรุปเอาไปเอามาเลยยังเป็นจูเนียร์เหมือนเดิม