ฉีดวัคซีน

July 1, 2014 2:10 pm my Life

ภูมิคุ้มกัน

แรกเกิด

วัคซีนบีซีจี (ป้องกันวัณโรค)
วัคซีนตับอักเสบบี ครั้งที่ 1

1 เดือน

วัคซีนตับอักเสบบี ครั้งที่ 2

2 เดือน

วัคซีนคอตีบ – บาดทะยัก – ไอกรน ครั้งที่ 1

กินวัคซีนโปลิโอ ครั้งที่ 1 วัคซีนฮิบ ครั้งที่ 1

4 เดือน

วัคซีนคอตีบ – บาดทะยัก – ไอกรน ครั้งที่ 2

กินวัคซีนโปลิโอ ครั้งที่ 2 วัคซีนฮิบ ครั้งที่ 2

6 เดือน

วัคซีนคอตีบ – บาดทะยัก – ไอกรน ครั้งที่ 3

กินวัคซีนโปลิโอ ครั้งที่ 3

วัคซีนตับอักเสบบี ครั้งที่ 3

(วัคซีนฮิบ ครั้งที่ 3 หากใช้ชนิด PRP-T)

9 เดือน

วัคซีนโรคหัด – หัดเยอรมัน – คางทูม ครั้งที่ 1

(หรือฉีดเฉพาะวัคซีนโรคหัด ในกรณีที่ไม่มีวัคซีนรวม)

12 – 18 เดือน

วัคซีนไข้สมองอักเสบ ครั้งที่ 1 และ 2 (ห่างกัน 1-4 สัปดาห์)

18 เดือน

วัคซีนคอตีบ – บาดทะยัก – ไอกรน ครั้งที่ 4

กินวัคซีนโปลิโอ ครั้งที่ 4

2 – 2½ ปี

วัคซีนไข้สมองอักเสบ ครั้งที่ 3 (ห่างจากเข็มแรก 1 ปี) 4 – 6 ปี

วัคซีนคอตีบ – บาดทะยัก – ไอกรน ครั้งที่ 5

กินวัคซีนโปลิโอ ครั้งที่ 5

วัคซีนโรคหัด – หัดเยอรมัน – คางทูม ครั้งที่ 2

6 ปี

วัคซีนตับอักเสบเอ 2 เข็ม (ห่างกัน 6-12 เดือน)

10 ปี

วัคซีนสุกใส (หากยังไม่เป็นโรคสุกใส)

11 – 12 ปี

วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก (และฉีดกระตุ้นทุก 10 ปี หลังจากนั้น)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>