น้องจูเนียร์ กันตินันท์ ชื่อนี้ได้แต่ใดมา

น้อง จูเนียร์ (หรือไอซ์จูเนียร์) เพราะว่าหน้าเหมือนแม่ แม่ชื่อไอซ์ พ่อชื่อเอก ตอนแรกอยากเป็นตัวอ อ่าง น่าจะเป็น อิคิว เพราะอยากให้เหมือน อิคิวซัง สรุปเอาไปเอามาเลยยังเป็นจูเนียร์เหมือนเดิม

ชื่อจริงๆ ชื่อ กันตินันท์  สุนทรทัศนพงศ์  (ใช้นามสกุลแม่)
กันตินันท์   อ่านว่า กัน-ติ-นัน หมายถึง ยินดีในความรัก

มาดูความหมายและโหรศาส ของชื่อดีกว่า ครับผม

ดวงชะตาจากชื่อตามทักษาวันเกิด
ก : เดช
ั : อายุ
น : อุตสาหะ
ต : อุตสาหะ
ิ : อายุ
น : อุตสาหะ
ั : อายุ
น : อุตสาหะ
ท : อุตสาหะ
์ : บริวาร
ก ั น ต ิ น ั น ท ์   ส ุ น ท ร ท ั ศ น พ ง ศ ์

ดวงชะตาจากชื่อตามเลขศาสตร์

กันตินันท์   41  ประสบความสำเร็จในชีวิต ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ ปัญญาสมองปราดเปรื่องแต่ยังเด็ก เข้ากับมิตรสหายได้สนิท มีความทะเยอทะยานสูงแต่ไม่ให้ใครเห็น แก้ปัญหาเก่ง เจ้าระเบียบ ชอบสอน

สุนทรทัศนพงศ์   61  เป็นคนสองอารมณ์ มีความขัดแย้งในตัว บางครั้งปล่อยใจไปกับแสงสี เป็นคนลึกลับ อมทุกข์ มักจะหนีสังคม ทำตนเป็นคนสันโดษ ทำให้ดูเหมือนมีสองลักษณะ ชีวิตมีมุมหักได้ง่าย บางทีทำตัวหยิ่ง

กันตินันท์ สุนทรทัศนพงศ์  102  อ่อนไหวง่าย จินตนาการสูง ละเอียดอ่อน รักอิสระเสรี ควบคุมอารมณ์ยามคับขันได้ดี ชอบอยู่เบื้องหลัง ดื้อรั้น เอาใจตนเอง เป็นนักแสดง นักพูด จริตมารยา เชื่อคนง่าย มีเสน่ห์ เป็นผู้นำสตรี

ดวงชะตาตามหลักอายตนะ ๖
เลข 8 : เจ้าชะตาจะมีบารมี ดั่งเป็นเจ้าคนนายคน เป็นหัวหน้า เป็นผู้จัดการ เป็นที่เคารพเกรงขามแก่ผู้คน เจ้าชะตามักต้องแบกภาระ แต่ก็มีความสุขกายสุขใจกับอำนาจวาสนา บางครั้งชอบเอาตัวเองรอดคนเดียวเวลาคับขัน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>